Bygg upp ditt varumärke redan från början

by Redaktionen

Bygg upp ditt varumärke redan från början

Arbetet med att skapa ett varumärke är långsiktigt. Samtidigt är det varumärket som inte sällan är hjärtat i en verksamhet. Det är det som används för att få tunga uppdrag och för att signalera förtroende till kunderna. De flesta råd angående branding överlag tycks rikta sig till dem som redan har ett framgångsrikt företag. I den här texten tittar vi på hur du kan lyfta ditt brand från början.

Titta på din målgrupp

Vilken din målgrupp är bör genomsyra hela ditt kommunikationsarbete. Varje mailutskick, uppdatering på sociala medier, tryck på profilprodukter och annan kommunikation med kunderna bör vara formulerat på ett sätt som passar målgruppen.

Det spelar också in i valet av kanaler. Har du en förhållandevis ung målgrupp lär Youtube-annonser och ads i sociala medier ge mer än traditionell reklam på radio och i lokaltidningar. Att försöka attrahera allaär ofta svårt – medan du visserligen kan kasta ut många krokar, är det färre som kommer att nappa. Anpassa ditt arbete efter den mest relevanta målgruppen.

Vad gör konkurrenterna?

Att göra en marknadsanalys och titta på dina närmsta konkurrenter kan hjälpa dig mycket i din väg framåt. En framgångsrik konkurrent som erbjuder en liknande tjänst som dig har säkerligen gjort ett stort arbete med att hitta sin kundgrupp. Titta på hur deras logga ser ut, om de har några profilprodukter och på hur dina konkurrenter skiljer sig mot varandra. Titta specifikt på hur de kommunicerar med målgruppen, som du sannolikt delar med dem.

Analysera deras kommunikationsplaner

Det som kanske är mest relevant för dig att analysera är dina konkurrenters sätt att kommunicera med målgruppen, som nämnt ovan. Till exempel kan du, på djupet, analysera följande:

  • Hur formulerar de sig i sociala medier, i mailutskick och på hemsidan?
  • Erbjuder de profilprodukter? I sådana fall vilka, och med vilket tryck?
  • Vad kommunicerar loggan, och hur spelar den på målgruppen?

Tänk på ditt varumärke som en person

Ett bra sätt att tänka på sitt varumärke är som en person, snarare än en logga och en slogan. Hur skulle den personen vara? Hur skulle personen prata, och vilka kläder skulle denne bära (kan hjälpa när du ska ta fram profilprodukter till exempel)? Är det en kvinna eller man? Gammal eller ung?