Fyra faktorer som påverkar aktuellt guldpris

by webmaster

I likhet med andra råvaror påverkas dagsaktuellt guldpris av flera olika faktorer. Bland annat de fyra som presenteras nedan:

Inflation påverkar guldpris

Med inflation menas att pengarna i ett land minskar i värde. Lite förenklat kan sägas att en kasse med mat kostar 150 kronor ena året varpå exakt samma varor kostar 225 kronor nästa år. Detta på grund av inflationen. Över längre tid anses guld vara skyddat mot inflation. Det innebär att priset på guld, på lång sikt, kommer gå upp om inflationen ökar.

Om investerare tror att inflationen kommer att gå upp kommer en del av kapitalet att placeras i guld vilket därmed pressar upp aktuellt guldpris. Detsamma gäller därmed även motsatt. Om investerare tror att inflationen kommer gå ner är även risken att aktuellt guldpris går ner.

Kortsiktig spekulation

Inom daytrading och swingtrading sker investering i guldpris på kortsiktigt tidsperspektiv. Det kan handla om timmar likväl som några veckor. På så kort tid spelar sällan inflationens påverkan någon roll och istället sker handeln utifrån teknisk analys och psykologiska förklaringar.
Teknisk analys innebär att handel sker utifrån mönster som uppstår på kursen och utifrån det dras slutsatser på hur framtida rörelser kommer att se ut. Exempelvis används mönster så som:

  • Huvud-skuldra
  • Glidande medelvärde
  • Stigande och fallande trend

Teknisk analys är ett mycket svårt sätt att investera i guldpris och passar primärt för professionella investerare.

Medias bild

Media förmedlar inte bara nyheter utan har även mycket stor påverkan på köpmönster i samhället. Skriver de exempelvis mycket om kidneybönor kommer intresset öka för dessa och försäljningen gå uppåt. Detsamma gäller om media skriver om finansiellt oroliga tider och påpekar att många investerar i guld under dessa tider. De kan även göra reportage om att aktuellt guldpris är på historiskt höga nivåer vilket gör att fler vill passa på att sälja.

Industribehov

Utöver att vara ett investeringsobjekt drivs även priset av industriell efterfrågan. Ädelmetallen används exempelvis inom viss elektronisk utrustning. Vid ökad efterfrågan på produkter som delvis innehåller guld kan därmed den industriella efterfrågan öka vilket kan påverka priset uppåt.
Guld är däremot en ädelmetall vars pris primärt påverkas av spekulation och investeringar före industriell efterfrågan. Det kan inte sägas om järnmalm, koppar och zink. Dessa råvarors pris påverkas istället absolut mest utifrån industriell efterfrågan.