Header Image - Shoppingguiden visar vägen

webmaster

Fyra faktorer som påverkar aktuellt guldpris

by webmaster

I likhet med andra råvaror påverkas dagsaktuellt guldpris av flera olika faktorer. Bland annat de fyra som presenteras nedan:

Inflation påverkar guldpris

Med inflation menas att pengarna i ett land minskar i värde. Lite förenklat kan sägas att en kasse med mat kostar 150 kronor ena året varpå exakt samma varor kostar 225 kronor nästa år. Detta på grund av inflationen. Över längre tid anses guld vara skyddat mot inflation. Det innebär att priset på guld, på lång sikt, kommer gå upp om inflationen ökar.

Om investerare tror att inflationen kommer att gå upp kommer en del av kapitalet att placeras i guld vilket därmed pressar upp aktuellt guldpris. Detsamma gäller därmed även motsatt. Om investerare tror att inflationen kommer gå ner är även risken att aktuellt guldpris går ner.

Kortsiktig spekulation

Inom daytrading och swingtrading sker investering i guldpris på kortsiktigt tidsperspektiv. Det kan handla om timmar likväl som några veckor. På så kort tid spelar sällan inflationens påverkan någon roll och istället sker handeln utifrån teknisk analys och psykologiska förklaringar.
Teknisk analys innebär att handel sker utifrån mönster som uppstår på kursen och utifrån det dras slutsatser på hur framtida rörelser kommer att se ut. Exempelvis används mönster så som:

 • Huvud-skuldra
 • Glidande medelvärde
 • Stigande och fallande trend

Teknisk analys är ett mycket svårt sätt att investera i guldpris och passar primärt för professionella investerare.

Medias bild

Media förmedlar inte bara nyheter utan har även mycket stor påverkan på köpmönster i samhället. Skriver de exempelvis mycket om kidneybönor kommer intresset öka för dessa och försäljningen gå uppåt. Detsamma gäller om media skriver om finansiellt oroliga tider och påpekar att många investerar i guld under dessa tider. De kan även göra reportage om att aktuellt guldpris är på historiskt höga nivåer vilket gör att fler vill passa på att sälja.

Industribehov

Utöver att vara ett investeringsobjekt drivs även priset av industriell efterfrågan. Ädelmetallen används exempelvis inom viss elektronisk utrustning. Vid ökad efterfrågan på produkter som delvis innehåller guld kan därmed den industriella efterfrågan öka vilket kan påverka priset uppåt.
Guld är däremot en ädelmetall vars pris primärt påverkas av spekulation och investeringar före industriell efterfrågan. Det kan inte sägas om järnmalm, koppar och zink. Dessa råvarors pris påverkas istället absolut mest utifrån industriell efterfrågan.

Så kan du få jobb som psykolog via ett bemanningsföretag

by webmaster

Psykologi är ett speciellt område inom vården där man fokuserar på den mänskliga hjärnan samt människans mentala hälsa. Psykologer är specialister på detta ämne och kan hjälpa sina patienter att förbättra sina liv genom att bland annat tillhandahålla värdefulla insikter om beslutsfattande, beteenden och tekniker för stresshantering. För att du ska kunna göra detta förutsätter det dock att du lyckas få ett jobb som psykolog. Så hur gör man detta egentligen?

Goda möjligheter att få jobb som psykolog efter avslutade studier

Idag är vår omvärld väldigt digital men vården är i hög utsträckning fortfarande ganska analog. Långt ifrån alla patienter har möjligheten att enkelt kunna ta sig till en vårdgivare för att få hjälp med sin mentala hälsa. På många platser är också de befintliga psykologerna så pass uppbokade att väntelistan för nya patienter är väldigt långt. Detta är såklart inte bra när det kommer till någonting så viktigt som mental ohälsa.

Därför blir det idag allt vanligare att vårdcentraler och andra vårdgivare erbjuder dessa tjänster via en app eller liknande. Det finns även privata vårdgivare som gör detsamma. Därmed har du stora möjligheter att få ett jobb som psykolog där du kan jobba helt eller delvis på distans. Dessutom hyr flera bemanningsföretag ut psykologer till vårdgivare av olika slag. Så möjligheterna att kunna hitta ett arbete efter avslutad utbildning är faktiskt stora.

Så kan du ta på dig uppdrag via ett bemanningsföretag

För att du ska kunna få jobb som psykolog via ett bemanningsföretag behöver du gå tillväga på följande sätt:

 • Utbilda dig till psykolog. Det första steget i processen är förstås att gå en relevant utbildning för att sedan kunna arbeta inom psykologyrket.
 • Kontakta ett bemanningsföretag. Nästa steg är att helt enkelt kontakta ett eller flera bemanningsföretag för att höra om de är intresserad av dina tjänster. Med tanke på hur eftertraktade psykologer är på dagens arbetsmarknad är sannolikheten stor att du snabbt snappas upp av ett företag.
 • Bli uthyrd till uppdragsgivare. Via bemanningsföretaget kan du sedan bli uthyrd till en eller flera uppdragsgivare. Uppdragsgivarna är vårdgivare som erbjuder patienter tjänster kopplade till psykologyrket.

Undersök och hitta bäst täckning

by webmaster

För att få bäst täckning bör man jämföra mellan olika operatörer med hjälp av specifika täckningskartor. Varje operatör visar hur deras täckning ser ut i olika delar av Sverige. Med kartorna kan man enkelt jämföra och få en överblick över vilka delar där operatören ger bäst täckning. Beroende på vilket abonnemang man väljer och vilket operatör man har ser det olika ut för olika delar av Sverige.

Täckning hos olika operatörer

Det är av vikt att jämföra olika operatörers täckningsgrad då det kan skilja sig åt mellan norr och söder så väl som mellan landsbygden och kustlandet. Är täckningen dålig spelar det ingen roll hur stor mängd surf eller hur snabbt abonnemanget är, det kommer inte att vara användbart. Innan man tecknar ett avtal med en operatör kan det vara smart att se över vilka områden där täckning är mest nödvändigt. Ofta är täckningskartorna baserade på teoretiska modeller därför kan det också vara värt att testa på abonnemanget i dessa områden innan ett kontrakt skrivs. Många leverantörer erbjuder en testperiod och kan gå med på att en test vecka. Det finns en mängd faktorer som påverkar mobiltäckning som vilken mobil du använder, miljö såsom berg och höjdskillnader, väder och belastning på nätet kan påverka täckning men även att vissa områden kan även hamna i radioskugga där annars bra täckning finns.

För att förbättra mobiltäckningen finns det en rad olika råd som man enkelt kan se över innan man väljer att teckna kontrakt.

 • Det är värt att se över vilken mobil som är mest lämplig i det specifika området då olika mobiler har olika bra radioegenskaper. Två olika mobiler med samma abonnemang kan ge olika grad av bra täckning.
 • Fråga operatören om en testvecka av abonnemanget.
 • Fråga familj, vänner och grannar hur de upplever täckningen i området och vilket operatör de använder.
 • Oftast är mottagningen bättre utomhus där inga väggar eller dylikt kan begränsa den.
 • Men hjälp av en bordsantenn eller riktantenn kan täckningen förstärkas inomhus.
 • Förmedla till din operatör och gör dem uppmärksamma på att täckningen är dålig i området.