Undersök och hitta bäst täckning

by webmaster

För att få bäst täckning bör man jämföra mellan olika operatörer med hjälp av specifika täckningskartor. Varje operatör visar hur deras täckning ser ut i olika delar av Sverige. Med kartorna kan man enkelt jämföra och få en överblick över vilka delar där operatören ger bäst täckning. Beroende på vilket abonnemang man väljer och vilket operatör man har ser det olika ut för olika delar av Sverige.

Täckning hos olika operatörer

Det är av vikt att jämföra olika operatörers täckningsgrad då det kan skilja sig åt mellan norr och söder så väl som mellan landsbygden och kustlandet. Är täckningen dålig spelar det ingen roll hur stor mängd surf eller hur snabbt abonnemanget är, det kommer inte att vara användbart. Innan man tecknar ett avtal med en operatör kan det vara smart att se över vilka områden där täckning är mest nödvändigt. Ofta är täckningskartorna baserade på teoretiska modeller därför kan det också vara värt att testa på abonnemanget i dessa områden innan ett kontrakt skrivs. Många leverantörer erbjuder en testperiod och kan gå med på att en test vecka. Det finns en mängd faktorer som påverkar mobiltäckning som vilken mobil du använder, miljö såsom berg och höjdskillnader, väder och belastning på nätet kan påverka täckning men även att vissa områden kan även hamna i radioskugga där annars bra täckning finns.

För att förbättra mobiltäckningen finns det en rad olika råd som man enkelt kan se över innan man väljer att teckna kontrakt.

  • Det är värt att se över vilken mobil som är mest lämplig i det specifika området då olika mobiler har olika bra radioegenskaper. Två olika mobiler med samma abonnemang kan ge olika grad av bra täckning.
  • Fråga operatören om en testvecka av abonnemanget.
  • Fråga familj, vänner och grannar hur de upplever täckningen i området och vilket operatör de använder.
  • Oftast är mottagningen bättre utomhus där inga väggar eller dylikt kan begränsa den.
  • Men hjälp av en bordsantenn eller riktantenn kan täckningen förstärkas inomhus.
  • Förmedla till din operatör och gör dem uppmärksamma på att täckningen är dålig i området.