Header Image - Shoppingguiden visar vägen

Category Archives

One Article

Att välja företagslarm

by Redaktionen

Att välja företagslarm

När du driver företag har du ett stort ansvar för verksamhetens alla delar. En viktig del, som inte bör försummas, är säkerheten. Med modern teknik finns en rad olika åtgärder man kan vidta för att säkra verksamheten så gott det går. Det gäller också att se till att man har rätt försäkringar, och att ens företagslarm möter försäkringsbolagens krav. Har du anställda är det inte bara du som drabbas om något går fel och tär på verksamheten – utan även din personal. 

Vilken typ av utrymme har du?

Exakt vilket larm du bör ha kan du bestämma i samråd med en auktoriserad installatör och ett larmbolag. Något som kommer att påverka ditt behov av till exempel kameror, är hur dina lokaler ser ut. Har du enbart ett eller två stora rum, har du sannolikt inte lika stort behov av att investera i kameror, jämfört med om du har lokaler med många, små egna rum eller kontor, till exempel. 

Något annat som kan påverka valet av system är om du hyr lokalen, eller om du äger den. Om du hyr den behöver du kanske ett företagslarm som lämnar så lite spår och märken på väggar och tak som bara är möjligt. Detta utan att säkerheten kompromissas med, naturligtvis. 

Hur ser framtiden ut?

Oavsett hur dina planer för verksamheten ser ut, bör du ha ett larm nu. Valet bör dock influeras av hur dina planer ser ut. Planerar ni snart att flytta till en större lokal? Då kanske du inte behöver dyra tillval och extratjänster. Det här bör även tas upp med bolaget som förser med ert företagslarm. Du bör inte låsa dig och se till att du skriver ett avtal som är gynnsamt för en eventuell flytt inom en snar framtid, om det är det ni planerar att göra. 

Larmbolaget i sig

En annan faktor att ta hänsyn till när du skaffar ett företagslarm är bolaget i sig. Till exempel: 

  • Rykte. Ryktet kan säga en hel del. Att anlita en välrenommerad firma är ett säkrare kort.
  • Erfarenhet. Ett bolag med erfarna installatörer och andra personer är viktigt. Det minskar risken för att ditt larmsystem installeras, eller planeras, på ett undermåligt sätt.
  • Service. Som företagare vill du säkerligen själv slippa underhålla larmet, eller felsöka det. Ett förmånligt serviceavtal är något som många uppskattar.